24/1/20

Una història del cant dels goigs de sant Sebastià a Cadaqués

Cliqueu la imatge per llegir la notícia completa. Molt bona bibliografia al final.