20/3/19

Acte de presentació del llibre de Miquel Pujol, Gozos a la Virgen de la Merced en la celebración de los 800 años de la Orden Mercedaria (1218-2018).


amb l'assistència del bisbe ms. Antoni Vadell i del provincial dels Mercedaris mn. José Juan Galve. Tots tres han pres la paraula per glossar els goigs, l'orde mercedari i la devoció mariana. Amics dels Goigs també ha contribuït a la recerca dels molts goigs inventariats. Un llibre de 'culte' per a tots els gogistes, presentat amb fastuositat tipogràfica.