22/6/18

Sant Gabriel -el patró d'Amics dels Goigs- la primera pintura de Leonardo da Vinci, del 1471.

Anna Buj, "El primer misteri de Da Vinci", La Vanguardia, 22 de juny de 2018, p.34-35