13/2/18

Els goigs al punt d'atenció dels estudis musicològics


J.M. Almacellas, "La musicologia en l'àmbit de música del Congrés de Cultura Catalana" Revista Catalana de Musicologia, núm. x (2017), p. 219.  http://revistes.iec.cat/index.php/RCMus