29/1/17

Estudi d'uns goigs a Sant Sebastià i les epidèmies de pesta
Cliqueu la imatge dels goigs per llegir l'article, p. 55-62.