30/12/16

Goigs trobats a la música dels convents gironins del segle XVIII

Jaume Pinyol i Balasch, "La música als convents gironins del s. XVIII", dins Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 2016, n. 57, p. 373-404. 
Aquest estudi permet accedir amb detall a les pràctiques religioses de diferents grups socials de la ciutat, -diferents en cada convent- i dirigides a les respectives àrees d'influència social. També permet resseguir l'evolució dels models culturals vigents al llarg del s. XVIII a la ciutat, observant, entre altres elements, la substitució dels villancets d'arrel cortesana pels oratoris primer -aquest d'origent napolità- i els goigs després, d'origen medieval popular.