4/10/15

Inaugurada l'exposició magnífica dels goigs de sants i santes emparentats amb motiu de la festa patronal del 2015

Vista del sumari i d'un dels tres expositors. Cada dia de 6 a 8 pot visitar-se al vestíbul del local dels Amics dels Goigs.