8/9/15

Una imatge de 'refugiats' en aquestes cobles nadalenques...

... impreses per Pau Roca a Manresa a començament del segle XIX.