2/7/15

Digitalitzada la Col-lecció de Goigs a la Mare de Déu de Lluís Corominas. Edició de les partitures de 1911.

La University of Dayton ofereix la digitalització de la partitura mariana de l'obra de Lluís Corominas de 1911: "Col-leccio de Goigs a la Mare de Deu" (2015). Marian Sheet Music. Book 90. Disponible des del mes de juny aquí: http://ecommons.udayton.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1090&context=imri_sheetmusic.