10/5/15

Uns GOIGS DEL VI manuscrits i antics recuperats per Maria Toldrà

Goigs del vi. “...anònims i escrits en llatí macarrònic.... condensen –a partir d’un refrany ben conegut, basat en una broma gramatical: “Fertur in convivium: vinus, vina, vinum!”– una tradició de segles de poesia sobre el tema. No hi podia faltar, doncs, la referència al passatge evangèlic de la conversió de l’aigua en vi a les noces de Canà (Jn 2,1-12), miracle que, amb la transsubstanciació en l’eucaristia, justificava la devoció de qualsevol bon bevedor, ni un homenatge, segurament inconscient, a l’himne goliàrdic de l’Arxipoeta, de qui prové allò de “meum est propositum in taberna mori”. Noticia extreta de Vademécum on pot llegir-se el text  complet.