24/3/15

Els goigs lloretencs identificats recentment, estudiats i difosos.

"És ben conegut el lligam de la vila de Lloret amb els sants següents: Sant Romà, Santa Cristina, la Mare de Déu de les Alegries, la Mare de Déu de Gràcia i Sant Quirze; advocacions que, encara a dia d'avui, perduren entre les més destacades i conegudes dins la tradició lloretenca.
Aquest estudi és el resultat de l'anàlisi dels goigs impresos referents a Lloret que es troben al SAMLM i que es corresponen amb les matrius xilogràfiques del Museu d'Art de Girona." Text de Marina Garcia Carbonell extret del web del SAMLM, 2014.