6/1/15

Els goigs de santa Teresa de Jesús són protagonistes també del seu V centenari

El "Cinquè centenari" de la gran mística carmelita és celebrat arreu del món de múltiples formes. Molts goigs li han dedicat els seus devots a través de col·lectius diversos i al llarg de segles. Poetes, il·lustradors, tipògrafs, músics, i historiadors, directament o indirecta, han volgut evocar la seva gran personalitat a través del seu art. Ara els seus goigs són mostrats i comentats setmanalment en la secció que Nora Vela redacta per al web Castell interior, un projecte de Mercè Gras i Maria Toldrà que compta amb el suport dels carmelites descalços de Catalunya. Cada diumenge un apunt, i sempre que el tema sigui d’interès una nota sàvia.