15/12/13

Uns goigs antics del Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses motiu d'estudi

"Pep Vila i Medinyà reprodueix en edició facsímil i estudia dos exemplars d'uns goigs del Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses, en doble foli, editats a Olot i a Vic, respectivament, provinents de l'Arxiu Episcopal de Vic, acolorits a mà, amb la tècnica pictòrica anomenada a la morisca. El llenguatge gràfic i la presència de color s'acomodava a les noves necessitats del període, en un moment de canvis, a cavall dels segles XVIII i XIX".
Resum d' Annals 2011-2012 del Centre d'estudis comarcals del Ripollès, 2013, p. 31-44.
Estampa d'uns Goigs del Santíssim Misteri que se venera en la Insigne secular Iglesia colegiata de Sant Joan de Las Abadessas. [s.l.]: Imp y Lib. de Soler germans, 1862.