21/6/13

L'arxiprestat de Tàrrega rep visita pastoral que acaba amb el cant dels goigs.

"Aquest diumenge 16 de juny, a la tarda, el bisbe de Solsona, Xavier Novell va cloure la seva visita pastoral a l'arxiprestat de Tàrrega… Els representants parroquials feren les pregàries i entregaren unes ofrenes de fruits de la terra i ceràmica verdunina. Al final, el bisbe entregà un sobre amb els decrets de la visita pastoral als rectors i representants de les sis comunitats parroquials... Després del cant dels Goigs de cada comunitat, adreçà unes paraules Mn. Vilaseca com a prova d'agraïment per aquesta visita..."
Notícia extreta de Flama del dia 17 de juny de 2013
Estampa de Jaume Minguell dels Goigs a lloança del gloriós Sant Eloi, bisbe i confessor, que es venera en la seva ermita de la ciutat de Tàrrega. Tàrrega: imp. Camps Calmet, 1951.