28/2/13

Arimany, "Retrobats els goigs dedicats a l'ermita de Sant Pere Pescador de Manlleu", Full dominical...Manlleu, núm.4188.


Arxiu Amics dels Goigs de Barcelona
"El 25 de setembre de 1898...mossèn Pere Comas va oficiar una missa solemne; a la tarda, es va resar el Sant Rosari i es van cantar els goigs dedicats a sant Pere. Aquests goigs que esmenta el text havien estat escrits pel poeta manlleuenc Joan Baptista Güell i Soler. No se’n tenia cap més constància que la referència indicada i una carta manuscrita del gran poeta Jacint Verdaguer"
Notícia extreta del Full dominical parròquies de Manlleu del dia 24 de febrer del 2013