20/1/13

Els Tonis de Manlleu segueixen cantant els goigs al seu patró

"Per quart any consecutiu, al final de l’ofici dedicat al Gremi de Tonis o l’Associació de Sant Antoni Abat – Tonis de Manlleu, s’han cantat els Goigs en llaor de Sant Antoni Abat Patró del Gremi de Traginers de la Vila de Manlleu.D’aquests goigs, que no semblen originaris de Manlleu, se’n va fer una edició impresa a principi de la dècada de 1950. És el moment en què es devien cantar inicialment. El Dr. Josep M. Gasol explica, fent referència a aquesta època, que “posa cloenda a l’acte litúrgic del temple el cant dels Goigs que, en la seva lletra manlleuenca tenen el respost següent:
Puix el vostre exemple ens crida
A seguir-vos ben lleugers:
Pels camins d’aquesta vida
guieu sempre als traginers

Extret de l'article de Joan Arimany publicat a La Devocioteca del dia 20 de gener del 2013. Per veure els goigs en qüestió:
 Goigs en llaor de Sant Antoni Abat, patró del Gremi de Traginers de la Vila de Manlleu. [s.l.]: Gràfiques Manlleu, [s.a]