28/6/12

La festa major de sant Pere de Reus i els seus goigs cantats a la Prioral

"Solemnes Completes. Obertura de l'arca de l'altar major on es guarda el bust-reliquiari de l'imatge de Sant Pere, sota tres panys guardada durant tot l’any. Les claus que obren l'urna, les guarden el prior, l’alcalde i, antigament, el síndic de la Comunitat de Preveres. Durant la celebració es podran escoltar els Goigs de Sant Pere, amb l'acompanyament musical de l'orgue de la Prioral"
Notícia extreta de delcamp.cat del dia 28 de juny del 2012 
Xilografia d'Enric Prats Auqué per als Goigs a Sant Pere Apòstol, patró de la ciutat de Reus. Barcelona: Torrell de Reus, 1961.