7/2/11

Els goigs de la Mare de Déu de Meritxell formen part de la protoliteratura andorrana

"Dintre de l'àmbit propi de la literatura andorrana, també disposem de material històric, administratiu o notarial que hem de ressenyar. Entre aquests textos, sovint oblidats, es trobarien des dels primers goigs a la Mare de Déu de Meritxell de l'any 1700; passant pels llibres de comptes dels sagristans del santuari de Santa Maria de Meritxell, de 1653 endarrere; algun capbreu del segle XVI; el llibre del Consell de la Terra, del segle XV; diversos documents del segle XIV; fins arribar als Pariatges, una de les nostres fites historicopolítiques. L'investigador Joan Riera i Simó va ocupar-se al llarg de la seva vida de treballar aquesta protoliteratura o paraliteratura present al Principat d'Andorra"
El Periódico d'Andorra, del dia 5 de febrer del 2011.
Xilografia d'Oriol M. Diví extreta dels Goigs a la Mare de Déu de Meritxell, patrona del Principat d'Andorra. Barcelona: Edició: Comissió Coronació Canònica, 1996.