3/11/10

Article sobre els Goigs de Maria Santíssima dels Dolors de Monistrol

"Aquest Goig està dedicat a la Mare de Déu dels dolors o Mater Dolorosa, imatge devocional, concurrent en la iconografdia catalana d'època moderna juntament amb altres advocacions de la Verge, el qual fa referència als set dolors de la Verge (o set espases clavades al pit de la Verge"
Laura Corrales Bujarlés, "Goigs de Maria Santíssima dels Dolors, los cuals cantan los Congregants de la vila de Monistrol de Montserrat", Documenta, any II, 2010, núm.6, p. 4-8.
Estampa extreta de l'edició dels goigs comentats, Manresa: Imprenta de Trullás, [s.a.]