3/9/10

La melodia dels goigs com a creació i recreació musicològica: el cas dels Goigs del patronatge de santa Anna del Vendrell

Jordi Quintana explica que: "Quan el Salvador Arroyo em va fer la proposta de composar la música dels Goigs del patronatge de santa Anna, la veritat és que em va fer molta il·lusió, tant perquè havien pensat amb mi, com per l’oportunitat de composar uns goigs de segle XXI. Vaig pensar que podria tenir en compte els estils, els ritmes, les harmonies..., més o menys contemporànies, i em vaig posar a pensar, a prendre notes, i a llegir sobre la música dels goigs" A patir d'aquest plantejament l'article desenvolupa els avatars de la creació musical fins a culminar l'encàrrec. Pot llegir-se aquest interessant document al seu bloc moleskinequintana que permet també veure la partitura, sentir el resultat i consultar els goigs.

Fotografia de l'escultura en pedra de Pere Cañellas del 1786, extreta dels Goigs del patronatge de santa Anna, venerada a l'església parroquial de Sant Salvador del Vendrell, 1303-2010. Lletra de Salvador Arroyo; música de Jordi Quintana. 26 de juliol de 2010.