4/6/10

Els goigs i La catalanitat literària vora l'Ebre

“Els Decrets de Nova Planta...varen prohibir l’ús social del català... Tot i això l’idioma propi, el català, que gairebé desaparegué de la llengua escrita, continuarà sent el vehicle d’expressió del poble pla i es veurà reflectit en una literatura popular via oral que prendrà forma molt variada: poesia, cançó, teatre, rondalles, versos, romanços, nadales, corrandes, goigs, etc. Les comarques de l’Ebre, del Matarranya i del Maestrat no foren una excepció...” Emigdi Subirats i Sebastià: Lletres ebrenques, 4 de juny del 2010.

Estampa extreta dels Goigs de la Mare de Déu de l'Aldea venerada al terme de Tortosa. Tortosa: associació l'Esplai, 1988.