4/2/10

Els correus electrònics dels nostres socis

Preguem a tots els socis que tinguin correu electrònic que ens ho facin saber, per tal d’actualitzar la nostra base de dades i poder comunicar-nos fàcilment i ràpidament amb ells.

Moltes gràcies


“Gravat publicat en el llibre Exercici del Cristià editat a Manresa per Ignasi Abadal, any 1806(?)”, en Goigs a llaor de l’Arcàngel Sant Gabriel, 35a edició. Barcelona: Impremta Guinart, 1984.