13/2/14

A Signes dels temps, de TV3, el nostre col·laborador Joan Arimany va mostrar iconografies de sants catalans basades en les estampes dels goigs...

Al programa Signes dels temps, emès el diumenge proppassat, el nostre col·laborador Joan Arimany i Juventeny va mostrar iconografies de sants catalans, basades en les estampes xilogràfiques dels goigs, amb motiu de la publicació recent d’un volum segon dedicat als Sants tradicionals catalans. (Barcelona: Farell, 2013) Al final del reportatge poden visionar-se algunes d’aquestes imatges tan familiars per a nosaltres.