18/6/20

Gogistes Tarragonins en el seu 40 aniversari: Carles Baches president i Manel Callao cronista. Per molts anys amics!

entrevista publicada al Full Dominical del 14 de juny de 2020, p.2.
i un article publicat a la revista  Església de Tarragona  març-abril de 2020, p.6-7.

24/5/20

Els 'goigs' esmentats per Jaume Guiscafrè en aquesta Història de la literatura popular catalana recent.

Jaume Guiscafrè "La literatura popular a les illes en època franquista: entre la submissió i la resistència", en Carme Oriol i Emili Samper (eds.): Història de la literatura popular catalana. Alacant-Palma-Tarragona: UA-UIB-URV, 2017; pàg. 287-318.