19/9/19

Festes de Santa Tecla 2019 a Tarragona


10/9/19

Certamen Marià convocat per l'Acadèmia Mariana de Lleida, 6 d'octubre de 2019.

Els fem arribar el programa del Certamen Marià convocat per l'Acadèmia Mariana de Lleida, amb el prec que li donin la màxima difusió possible.
Molt cordialment, Juan Luis Salinas Sánchez, coordinador del Certamen.

30/8/19

Taradell venera la relíquia de sant Genís i canta els seus goigs.

L’Ofici de Festa Major de Taradell, cada 25 d’agost, acaba amb el cant dels goigs dedicats al seu patró, sant Genís, i amb la besada al reliquiari.
El titular de l’església parroquial de Taradell és sant Genís. En paraules d’Antoni Pladevall fou un màrtir de l’antiguitat tardana: “Sant Gemís era un màrtir de la Gàl·lia romana o Provença que, segons els antics martirologis, exercia de notari a Arles de Provença i, sent encara catecumen va ser decapitat prop de la riba del riu Rodan, segurament l’any 304, durant la persecució de Dioclecià, quan anava a avisar els cristians del decret imperial de persecució [...] El seu culte fou molt popular del segle V en endavant i va ser adoptat per la litúrgia hispànica a l’època visigoda, per tant molt abans de la invasió dels àrabs [...] La primera referència sobre el culte a sant Genís a Taradell la dóna un document del 950 pel qual Tortorella va vendre a Adalfred i a la seva muller Iquilo un molí situat vers el mas Ral, en territori de la vil·la de MOntells, situat ‘in parochia de domum Sancti Genesii” (*).
El rector Mn. Joaquim Fàbregas continua amb la tradició d’oferir les relíquies de sant Genís, en un bell reliquiari barroc de plata de tipus pediculat, als seus feligresos per a la veneració, amb la corresponent besada.
*Pladevall, Antoni. Taradell: passat i present d’un terme i vila d’Osona. Vic: Eumo Editorial; Ajuntament de Taradell, 1995, p. 148-149
Extret de http://www.joanarimanyjuventeny.cat/Rel%C3%ADquies-de-sant-Gen%C3%ADs-venerat-a-Taradell/

25/8/19

16/8/19

Els goigs de Sant Roc es cantaran un cop més a Arenys de Mar

Cliqueu la imatge per consultar el programa de la festa.

5/8/19

De Vilalleons a Puig-l'agulla tots els goigs publicats al llarg de cinc segles. Ara la segona part.

Cliqueu la imatge per veure i sentir els goigs d'aquesta segona part.