9/2/14

Presentats el mes passat uns nous goigs en lloança dels beats màrtirs diocesans de Tarragona

“A la sala d’actes del Centre Tarraconense El Seminari, va tenir lloc la presentació dels nous goigs, editats pels Gogistes tarragonins, dels quals s’ha fet una tirada de 650 exemplars. El president dels Gogistes tarragonins, Sr. Carles Baches, va agrair a totes les persones que han fet possible la publicació d’aquest goig –amb lletra de Mn. Joan Roig i Montserrat i música de Mons. Miquel Barbarà Anglès– «per a poder pregar i cantar als beats màrtirs.» El goig conté una glossa història a càrrec del Dr. Andreu Muñoz»
Extret de Catalunya Cristiana, 9 de febrer de 2014, p.22.