10/2/14

Els goigs de santa Eulàlia cantats, un any més a la Catedral, el dia de la seva festivitat el 12 de febrer

"Dimecres 12 de febrer
-8.00-18.15 h, a la catedral de Barcelona
Visita a la cripta de santa Eulàlia
-Les Eulàlies es poden apuntar al Llibre d’Or de la catedral.
-9.30 h, a la catedral de Barcelona
Cant de laudes i cant dels goigs a la cripta de santa Eulàlia
-9.45 h, a la pl. de Sant Jaume:
Col•locació tradicional del penó de santa Eulàlia al balcó de l’Ajuntament" Noticia extreta de l'Ajuntament
Estampa dels Goigs a llaor de Santa Eulàlia, Verge i Mártir, patrona de la ciutat de Barcelona i cotitular de la seva Seu. [Barcelona:]Santa catedral basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona, Festa de Santa Eulàlia del 2005.