20/2/14

La familia Abadal, un estudi de Grau en Història de l'Art d'Antònia Bibiloni, amb referències a goigs. Curs 2012-2013

"Els Abadal són una família de gravadors i impressors catalans que treballen des del segle XVII fins ben entrat el segle XIX. Aquest llinatge troba els seus orígens a la vila de Moià, no obstant això a principis del segle XVIII es traslladen a Manresa. Després de diverses generacions, a les acaballes del segle XVIII i durant el segle XIX, la família comença a dispersar-se en diferents branques i s'expandeix per la geografia catalana, en indrets tan diversos com Mataró, Barcelona, Igualada i Puigcerdà"
Extret de l'inici del treball de Grau, que pot consultar-se íntegrament aquí
Estampa d'uns Goigs en alabansa de S.ta. Margarida, verge, y mártir, venerada en la iglesia parroquial de Montbuy, bisbat de Vich, Igualada: Abadal, [s.a.]