15/2/14

"Els goigs de la guerra de Successió" a Catalunya Cristiana

Estudi del context històric i seguiment cronològic dels goigs, que porten al·lusions explícites als successos de la guerra, publicats entre 1705 i 1714, realitzat per Nora Vela. Article editat a la revista Catalunya Cristiana, vol.XXXV, 2014, núm. 1795, p. 26 d'aquesta setmana. Es pot veure el facsímil dels Goigs de la Puríssima Concepció de Maria Santíssima, col·locada en la Real Columna, que en lo Born de la Excel·lentíssima Ciutat de Barcelona erigí la Catòlica Magestat de Carlos Tercer (que Deu guarde) Rey de la Espanyas. Dia 20 de juny de 1706. Barcelona: en casa de Joan Jolis estamper, 1706.