5/8/15

Uns goigs de sant Magí introdueixen el tema de la literatura política en un article interessant que acaba de publicar-se

"Estau en alta montanya
y mirau de totas parts,
veheu los mals de la planna,
de montanyas y poblats,
remediau las soledats
de aquell qui us té fel [sic] criat"

"Així diuen els Goigs del gloriós màrtyr sant Magí publicats a Barcelona el 1660 (citats per Courcelles 1992a: 299). A qui van adreçats aquests goigs? Estem davant d’un món estrictament religiós, d’una societat vertebradora d’alfabetitzats per l’Església? O bé la riquíssima existència d’aquesta mena de literatura..."
Oscar Jané, "Litreratura política i "opinió pública" a la Catalunya en guerra del segle XVII", Caplletra, n. 57, 2014, p. 135-150.