8/8/15

Article sobre les romeries i els goigs com a fets socials

Tamara Mudarra, “Las romerías como hechos sociales; Totales- Pilgrimages as total Social Facts”. International Journal of Safety and Security in Tourism/Hospitality, 2015, vol.. 11, 17 p.
Disponible lliurement aquí.
Imatge d'uns goigs a sant Antoni de Betxí, esmentats a l'article entre molts d'altres.