17/5/14

Verdaguer 2014: quinzena literària i goigs, 16 - 27 de maig

Amb ocasió de la festa anual dedicada a Verdaguer, a Folgueroles, recordem que en un full nostre d’ Homenatge dels Amics dels Goigs a Mossèn Jacint Verdaguer amb motiu del cinquanta aniversari de la seva mort 1902-1952, s’oferia un “Assaig de llista de Goigs i Cants similars escrits per Mossèn Jacint Verdaguer” amb detall de les músiques pensades per acompanyar-los. Barcelona: Edició dels Amics dels Goigs, abril 1953, p. 4. Programa 2014 aquí