11/5/14

Sobre els goigs i sobre el fons de l'Arxiu Joan Amades

"Els goigs són tots d’altra manera. Es tracta d’un text literari tallat en forma de cançó, que existia molt abans de la propagació de la xilografia i de la impremta, text que en estendre’s les arts de l’estampació fou imprès en fulls volanders que contenen el text de la cançó religiosa coneguda amb el nom de goigs.”
Extret d' Antoni Serès, "Els goigs dels fons Arxiu Joan Amades", noticia completa publicada el 9 de maig aquí