28/1/14

La primera edició coneguda d'uns goigs amb música, polifònics, impresos el 1702. Article de Glòria Ballús i Antonio Ezquerro a Revista Catalana de Musicologia, 2013, núm. VI, p. 83-111

Resum "Des de l’aparició del cultiu musical de goigs a la Verge Maria cap a finals de l’edat mitjana (amb el paradigmàtic cas inserit en el Llibre vermell de Montserrat), i amb el poste­rior avenç tecnològic que va suposar la invenció de la impremta, foren molts els casos de textos de goigs dedicats a la Verge o als sants que es musicaren i, fins i tot, que s’arribaren a imprimir. No obstant això, aquests foren sempre de caràcter monòdic, i sovint reduïts a uns simples compassos, que recollien melodies senzilles per a ser memoritzades i reprodu­ïdes per la devoció popular. El cas que presentem, veritablement excepcional des de múlti­ples punts de vista, recull el primer testimoni imprès d’uns goigs polifònics (aquí dedicats a sant Bru, fundador de l’orde de la Cartoixa) «a la manera» dels fulls volanders, ja que com­parteix amb aquests la seva disposició formal i gràfica, encara que no les dimensions. De manera destacada — per la infreqüència del cas—, es coneix el nom del seu compositor, Je­rónimo de la Torre, així com el lloc d’edició, el nom de l’impressor i la datació del docu­ment que, per sort, es conserva, avui, a la barcelonina Biblioteca de Catalunya."
Gravat dels Gozos de las virtudes y milagros del seráfico y gran patriarca san Bruno, fundador de la sagrada orden de la Cartuja. Barcelona: Francisco Gazán sculpsit, 1702.
Tot l'article està disponible obertament aquí.