15/1/14

Avui, l' Almanac per a curiosos, de l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, mostra una selecció de goigs al·lusius als sants de la setmana dels barbuts, amb els seus facsímils.

1. Cobles dedicades a sant Pau de Tebes conegut com "l'ermità", editades a Barcelona per l'impressor Rafel Figueró, entre els anys 1647 i 1703. S'explica en text a dos columnes la vida del sant, alhora que són representats en sis requadres diferents episodis de la seva vida. Sant Pau apareix en la part superior com un vell amb una gran barba, vestit amb fulles de palma i emmarcat entre palmeres. La resta d'escenes dedicades al sant són presentades verticalment al bell mig de les dues columnes.
AHCB: núm. 3610 . 30x19 cm. Imatges xilogràfiques i mots tipogràfics

2. Els goigs del gloriós sant Maure, abat i confessor, patró i advocat dels que tenen dolor van ser impresos per la Estamperia religiosa de Barcelona en les darreries del segle XIX. En ells s'explica en versos heptasíl·labs la vida del sant, alhora que es prega per la salvaguarda dels dolors que es puguin tenir.
AHCB: núm. 5868. 32x22 cm. Imatges xilogràfiques i mots tipogràfics

3. L'estamper barceloní Joan Jolís va editar aquest goig dedicat a sant Antoni abat, del qual no tenim data de creació. El document a modus de díptic dedica la primera part a cobles sobre la vida del sant, mentre que la segona, que és la que mostrem, representa sant Antoni vell i barbut, a la muntanya i envoltat d'animals domèstics, entre ells un porquet. Vestit amb una capa, es recolza sobre un gaiato del que penja una campana i, en la part superior, destaquen els exvots penjats amb representacions morfològiques diferents: cames, braços, un cap, un animal, ulls, un cor...
AHCB: núm. 1711. fol. vers . 32x21 cm. Xilografia i tipografia
Tota la informació a l'Almanac per a curiosos d'avui.