2/9/21

El número 8 de RELIQUIAE SANCTORUM in CATALONIA (setembre / octubre 2021), dirigida per Joan Arimany i dedicada als 'portadors de relíquies' és a l'abast de tothom...

La revista digital Reliquae Sanctorum in Catalonia, (n. 8, setembre/octubre 2021), dirigida per Joan Arimany, amb 60 pàgines i especial dedicació a ‘la recerca de la relíquia perduda’ és a l'abast de qui vulgui consultar-la. Us voleu subscriure? La rebreu gratuïtament.

Una extensa primera part identifica i assenyala diversos casos de restes de relíquies al·ludides i/o retrobades. La Garrotxa ofereix informacions de peces ben recordades. El tema de les curioses relíquies Marianes navega a Mallorca i salta a Amèrica. I Sants tan ‘empoderats’, que diríem ara, com Narcís de Girona o Pere Claver de Verdú són presents en la casuística que ens ocupa. Textos acompanyats de fotografies detallades dels casos estudiats, i tot amb les anotacions pertinents. Un luxe també visual que, tot resseguint-lo, trobarem 26 referències al tema dels goigs i el recordatori de la inclusió del codi QR auditiu per primera vegada en un full de goigs, l’any 2012.
Cliqueu la portada per accedir a tota la informació en subscripció de franc.