13/10/19

Vela, "La primera etepa impresa dels goigs", L'Acadèmia, 3ª època, octubre 2019, núm. 331, p.9.

                   Article publicat per Amics dels Goigs de Sabadell.