17/7/16

Els Goigs de sant Sadurní, amb música de David Malet, interpretats en primera audició per l'Orfeó Laudate.

Esplèndida jornada festiva, en honor dels 25 anys d'apostolat de Mn. Nino, celebrada per les parròquies de Sant Eugeni I Papa i del Pilar de Barcelona. Amics eclesiàstics i feligresos, missa solemne i cant final dels Goigs que vàrem dedicar-li conjuntament.tots els presents.