3/2/16

Lamentació tierna…per lo desitjat benefici de la Pluja a Maria SS. De las Sogas…Patrona de tot l’Urgell. Una goigs per evocar.

"Puix sou refugi sagrat,
amparo segur, y guia:
aygua enviaunos Maria
en esta gran sequedat"


Entrada del full de goigs que porta per títol  Lamentació tierna y deprecatoria per lo desitjat benefici de la Pluja a Maria SS. De las Sogas... Patrona de tot l'Urgell.