14/11/15

Les Lloances a la Mare de Déu de les Trenes, comentades i

glossades per Jordi Bertran al Diari de Tarragona del dissabte dia 7 de novembre.
Tot l'aricle pot consultar-se aquí.