29/5/15

El nostre Butlletí és notícia al blog teresià Castell Interior

https://castellinterior.wordpress.com/2015/05/28/portada-teresiana-al-butlleti-dels-amics-dels-goigs-153/
Cliqueu la imatge per saber-ne més