17/3/15

L'impressor Rafael Figueró, editor de goigs, estudiat en una tesi de Xevi Camprubí

"Lluny de caure en la decadència, la producció impresa en català fou notable, sobretot pel que fa a obres de poca extensió, com eren, per exemple, el sermons, els catecismes o els goigs; llibres d'ensenyament, com les beceroles, i altres obres de consum popular, com els franselms o els pelegrins."
Fragment de la tesi de Xevi Camprubí. Pot consultar-se completa aquí