1/2/15

Els goigs de Torrell de Reus recordats en l'obra Biblioteques personals de Reusenques de Lletres

“L’editorial Torrell de Reus… des de 1952 va dedicar una atenció especial als goigs i en va editar diversos centenars, entre els quals destaquen unes devocions de Cardona i els sants de Barcelona. La col·lecció de goigs de Salvador Torrell i Eulàlia és una de les més impoortants de tot Catalunya”
Noticia extreta d’Agnes Toda, “L’edició en català a Reus durant el franquisme”, dins Bibliotques personals del col·lectiu Reusenques de Lletres. Tarragona: Arola, 2014, p. 112.