30/12/14

Notícia dels goigs de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya.

"Els documents de la Unitat Gràfica. Les matrius xilogràfiques i calcogràfiques configuren una col·lecció de gravadors cabdals en la història artística de Catalunya: els fons barrocs de la casa Abadal, de Moià i Manresa, i més endavant de la branca de Mataró, la casa Jolis de Barcelona, i els fons de la Junta de Comerç, de Jaume Pla i Ismael Smith.
Dels fulls, els prop de 30.000 goigs, més de 3000 romanços i 6 àlbums d’auques, formen un conjunt documental que en bona part prové de l’escriptor costumista Joan Pons i Massaveu”
Extret del blog de la BC: 90 anys de la Unitat Gràfica del 28/12/2014.