20/11/14

Els goigs com a estímul de recerques històriques recents: Joan Arimany a Ausa.

Joan Arimany i Juventeny,  “Devoció i religiositat popular: auge i declivi dels diferents sants patrons de la ciutat de Vic (S. XI-XX)”, Ausa, Vol. 26, 2014, núm. 173, p. 755-777. [Article disponible aquí]
"La nota històrica d’Eduard Junyent que acompanya una edició moderna dels goigs dedicats a sant Llucià i sant Marcià, antics patrons de Vic, conté la següent anotació: «En 1656 el Consell de la Ciutat insistia per a que els Sants Màrtirs fossin patrons de la Ciutat contra el parer del Capítol que havia fet elecció en favor de Sant Just». Aquesta sola frase, ben suggeridora, era suficient per generar interés..." Imatge dels goigs al·ludits en aquest fragment: Goigs a lloança dels sants Llucià i Marcià patrons de la ciutat de Vic. Vic: Tipografia Balmesiana, 1973.