23/10/14

El Mapa de Patrimoni Cultural de Balenyà inclou i esmenta els goigs propis de la població.

"Fons documental: s’han inventariat un total de sis fons documentals, dels quals el parroquial destaca per la seva antiguitat... Finalment, s’ha inventariat el goigs de la Mare de Déu de la Serra, de la Mare de Déu del Carme, de Sant Fruitós de Balenyà i de Nostra Senyora de l’Ajuda."
Extret del Mapa de Patrimoni Cultural Balenyà, redacció: Marta Lloret (Antequem) Barcelona: Diputació de Barcelona, 2014. Document íntegre a Antequem.
Imatge dels Goigs a llaor de la Mare de Déu de l'Ajuda de Balenyà. Barcelona: Amics dels Goigs, 2014. Goigs complets aquí