23/9/14

CANTAR ELS GOIGS: etnografia del cant de la comunitat

Article interessant d'Ester G. Llop al darrer fascicle de la publicació Canemàs: revista de pensament associatiu, 2014, núm. 7, 14 pàgines amb bibliografia