3/8/14

La invenció del cos de sant Esteve: 3 d'agost, festes majors i goigs

"Algunes parròquies catalanes van establir la seva festa major d’acord amb la data del 3 d’agost. És el cas de sant Esteve de Granollers de la Plana (municipi de Gurb, comarca d’Osona) que encara la celebra o la de Sant Esteve de Vila-setrú (municipi de Manlleu) que des de fa dècades la ha deixar de festejar. D’aquesta darrera, diu el Dr. Josep M. Gasol, que “la Sufragània pagesa de la parròquia de Manlleu celebra avui la festa patronal a llaor del titular Sant Esteve protomàrtir. S’hi canten uns Goigs, que acaben amb aquesta estrofa:
“Ja que posseïu la glòria                      Pues que mai de vos ningú
després d’aquell cent per ú,                 ha quedat desconsolat,
siau propici a est terme.                      Esteve, màrtir invicte,
titulat Vilacetrú.                                 siau lo nostre advocat”.

Noticia extreta del web DULIA del dia 3 d'agost de 2014
Capçalera dels Goigs del protomartir S. Esteva Patró de Vilacetrú, Sufragania de Manlleu. Manlleu: Grafiques Manlleu, [s.a,]