6/4/14

Propera edició d'una antologia dels 688 goigs terrassencs o Els Goigs de Terrassa

"Serà un llibre de més de 1000 pàgines a mida DIN A4, impreses en blanc i negre i amb acabats de qualitat, que mostrarà a tota pàgina les imatges senceres facsímils i completes dels 688 goigs que fins ara tenim inventariats. Hi haurà el catàleg complet de les característiques de cada goig, a més d’una explicació històrica de les edicions i de les biografies dels autors de goigs terrassencs... La seva edició quedarà recolçada per una magna exposició amb el mateix títol al Centre Cultural Terrassa, del 12 de juny al 12 de juliol d’enguany, coincidint amb la Festa Major de la ciutat..." Informació completa a la fundacio@torredelpalau.org.