16/3/14

Els dos goigs mostrats a l'exposició 300 Onzes de setembre del Museu d'Història de Catalunya

"Els qui van viure aquell moment històric han aconseguit transmetre a les generacions següents la seva importància i la seva significació" Els dos goigs mostrats a l'exposició 300 Onzes de setembre del Museu d'Història de Catalunya, documents contemporanis del primer 11 de setembre de 1714: Cant dels aucells quant arribaren los vaxells devant de Barcelona, y del desembarch de Carlos III (que Deu guarde.) i Goigs de Nostra Senyora de la Llibertat, situada en lo Altar del Sant Christo, de la Capella de Marcús. (Barcelona: Estampa de Joan Pau Martí, 1714).